Aanmelden

Aanmelden op Carolus

Na een uitgebreid traject heeft de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) de beslissing genomen om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven. Wanneer speciaal basisonderwijs voor de leerling de beste optie blijkt, willen we maximaal meewerken om in het belang van alle betrokkenen die plaatsing zo goed en spoedig mogelijk te realiseren.

Bij de instroom spreken we graag met de ouders/ verzorgers en de verlatende school een logisch moment af, zodat er sprake is van een warme overdracht. Het behoeft verder geen betoog, dat instromen in december of juni niet echt gewenst is.

Het gesprek met de nieuwe ouders doen we graag op school, zodat de ouders de sfeer van de school en onze manier van werken ervaren, we de ouders een rondleiding door de school kunnen aanbieden en wij kunnen ingaan op alle mogelijke vragen.

Ook wanneer er nog niet direct sprake is van een aanmelding bent u van harte welkom om u nader te laten informeren of voor een oriënterende rondleiding. Het kan u helpen bij het maken van een verantwoorde keus voor uw kind. U kunt contact opnemen om een afspraak te maken via 024-6843298.

SIENN