Aanmelden

Aanmelden op Carolus

Het aanmelden van en instromen op de Carolusschool is vereenvoudigd, omdat de vaste instroomdata voor uw regionale voorziening voor speciaal basisonderwijs zijn vervallen.

Op de Carolusschool zijn enige aanpassingen doorgevoerd die dit mogelijk maken.

Daarenboven willen we zo adequaat en tijdig mogelijk tegemoet komen aan de speciale onderwijsbehoeften van ieder kind.

In de praktijk hebben leerling, ouder(s) en school doorgaans een intensief traject doorlopen waarna de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) een afgewogen beslissing neemt. Wanneer speciaal basisonderwijs voor de leerling de beste optie blijkt, willen we maximaal meewerken om in het belang van alle betrokkenen die plaatsing zo goed en spoedig mogelijk te realiseren.

Bij de instroom spreken we graag per overstap met de ouders en de verlatende school een logisch moment af, zodat er sprake is van een warme overdracht. Het behoeft verder geen betoog, dat instromen in december of juni niet echt gewenst is.

Het gesprek met de nieuwe ouders doen we graag op school, zodat de ouders de sfeer van de school en onze manier van werken ervaren, we de ouders een rondleiding door de school kunnen aanbieden en wij kunnen ingaan op alle mogelijke vragen.

Ook wanneer er nog niet direct sprake is van een aanmelding bent u van harte welkom om u nader te informeren of anderszins kennis op te doen. Het kan u helpen bij het maken van een verantwoorde keus voor uw kind.

Basisschool Carolus
Webdesign door F-Graphics