Hoe het begon

Een begrip sinds 1975

De Carolusschool is al vele jaren een begrip in de omgeving van Nijmegen. Kinderen die aangewezen zijn op een speciale school voor basisonderwijs uit de gemeenten Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Millingen weten de weg naar onze school te vinden.

Hoe het begon

De Carolusschool is in 1975 opgericht als een school voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en werd gehuisvest op het Medisch Centrum Dekkerswald. Deze locatie was niet toevallig: het astmacentrum Eikeloord bouwde haar school voor zieke en ziekelijke kinderen af en men zocht voor de kinderen uit de regio Groesbeek dichterbij een locatie voor buitengewoon lager onderwijs en LOM. Bovendien konden de kinderen, die intern op Eikeloord verbleven, dan toch naar school.

In de eerste jaren heeft de Carolusschool ook nog kinderen van internaat ‘Huize Bayard’ opgevangen.

Na de sluiting van Eikeloord en het beëindigen van de samenwerking met Bayard is de Carolusschool verzelfstandigd en met een eigen bestuur verder gegaan. Deze meer kleinschalige manier van werken heeft ruim twintig jaar zijn waarde gehad.

Uitbreiding voedingsgebied en opvang leerlingen

Met de start van WSNS (Weer Samen Naar School) in augustus 1998 werd de Carolusschool een school voor Speciaal Basisonderwijs en kreeg zij een echte streekfunctie. Nieuwe leerlingen uit Ubbergen, Heumen, Millingen en soms Duitsland, Mook of Nijmegen wisten de school te vinden. De populatie veranderde. Ook moeilijk lerende kinderen vonden op de Carolusschool hun plekje

De leerkrachten ontwikkelden zich mee met de veranderende populatie. De school verzorgde op verzoek ambulante begeleiding aan de basisscholen van het samenwerkingsverband. Vele scholen hebben in de loop der jaren dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van de SBO-leerkrachten voor die leerlingen, die extra zorg nodig hebben.

Eigentijds met een blik vooruit

Al in het jaar 2000 schrijft de school in haar jubileumuitgave Carolus-25: “De ligging in het bos is weliswaar prachtig, maar wordt toch als te geïsoleerd ervaren. De samenwerking tussen het reguliere en het speciale basisonderwijs staat op een te laag pitje. We moeten meer naar buiten treden en de banden met ouders verder aanhalen.”

Daarna is er op al deze punten veel veranderd.

De school zit nu samen met basisschool Adelbrecht-Windekind in een prachtig multifunctioneel gebouw en is sinds 2011 toegetreden tot de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. Daarnaast is er de afgelopen tijd stevig geïnvesteerd in vele externe contacten, en niet in de laatste plaats in een goede relatie met de ouders.

Wat de plaats van onze school binnen ‘passend onderwijs’ precies zal zijn … de toekomst zal het leren. Duidelijk is dat de Carolusschool zich zal blijven inzetten voor leerlingen met speciale leer- en ontwikkelingsbehoeften, die het op een reguliere basisschool net niet redden.

Over de laatste en nieuwe ontwikkelingen op school zelf verwijzen we u graag naar onze Schoolgids.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN