Onze School

De Carolusschool wordt bezocht door leerlingen die om verschillende redenen moeite hebben met het leren in het reguliere basisonderwijs.

Als het op de gebruikelijke wijze niet lukt, moet het anders. Wij proberen tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van iedere leerling door met de reeds beschikbare gegevens, en zo mogelijk aanvullende data, perspectiefplannen op te stellen om daar planmatig en in kleinere groepen aan te werken. Het oplossen van het probleem van het kind is niet altijd mogelijk. We richten ons dan op het leren omgaan met een probleem als vertraagde ontwikkeling, dyslexie, concentratiestoornis of ADHD.

We vinden het van belang dat er een goed evenwicht gevonden wordt tussen de leervakken, de creatieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen.

We vinden het van belang dat er een goed evenwicht gevonden wordt tussen de leervakken, de creatieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN