Samenwerkers/partners

Samenwerken is geen doel op zich. De activiteiten die we al samenwerkend uitvoeren richten zich op het verbeteren van resultaten voor kinderen.

Bij resultaten denken wij niet alleen aan schoolprestaties. Met name wordt ook gedacht aan het verbeteren van ontwikkelingskansen voor kinderen door aandacht te besteden aan een goede samenwerking van de school met de leer- en leefsituatie buiten de school. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om goede samenwerking met de ouders en het bevorderen van ontwikkelingskansen in de voorschoolse periode en in de vrije tijd.

Speciale aandacht moet daarbij ook uitgaan naar, waar nodig, de sociale ondersteuning van opvoeding en ontwikkeling. Hierbij denken we allereerst aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en een goede leerlingenzorg voor alle kinderen op onze school. Vanuit onze ‘speciale’ opdracht denken we in dit verband ook aan specifieke vormen van zorg voor die kinderen voor wie ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt en waarbij handelingsverlegenheid bestaat bij leerkrachten en ouders.

Scholen kunnen vaak zelf, tezamen met natuurlijke bondgenoten zoals de jeugdgezondheidszorg, de leerplichtambtenaren en de onderwijsbegeleiding, de nodige ondersteuning bieden. In andere gevallen is meer specialistische ondersteuning nodig om ontwikkeling en opvoeding weer kansen te geven en zijn activiteiten gewenst op het gebied van vroeg- en voorschoolse educatie of naschoolse programma’s. Dan is samenwerking met andere externe instellingen van groot belang.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN