Stromenland Platform 4

Alle basisscholen van de gemeenten Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Millingen aan de Rijn werken samen aan de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs.

Samen vormen de scholen van deze gemeenten Platform 4 van het samenwerkingsverband Stromenland, dat in totaal zes platforms omvat.

Voor meer informatie over geheel Stromenland kunt u terecht op de website : https://www.stromenland.nl/

Commissie van Toelaatbaarheid

Het gehele proces binnen Passend Onderwijs leidt tot een verbetering in de zorgstructuur van het primair onderwijs. Een continuüm aan zorg moet worden verwezenlijkt en is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wet op het primair onderwijs. Dat vraagt veel van allen die bij dit proces zijn betrokken. Binnen dat proces boeken we successen en signaleren we knelpunten. Regelmatig genieten we van de bereikte resultaten, maar soms lopen we ook tegen een teleurstelling aan.

Wanneer het voor een leerling wenselijk is een speciale vorm van basisonderwijs te volgen, dan zal de Commissie van Toelaatbaarheid van Platform 4 daar vooraf haar goedkeuring aan moeten geven.

Voor informatie over begeleiding en verwijzing kunt u terecht bij de platformcoördinator Henriët Rosman

Haar mailadres is: h.rosman@stromenland.nl

 

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN